Россия Федерациязының хөй нациялыг өг-бүлезинге Тываның каттышканының 80 чыл оюнуң байырлыг хемчеглери эгелээн

События

03 Май.

Россия Федерациязының хөй нациялыг өг-бүлезинге Тываның каттышканының 80 чыл оюнуң байырлыг хемчеглери эгелээн.
 
Президентиниң культурлуг бот-идепкейжи фондузунуң деткимчези-биле боттанып турар тускайлаттынган шериг операциязынын киржикчилеринге тураскааткан «МуZыка о CVOих»-деп төлевилелдиң иштинче киирген «Тиилелге бистии болур!»-деп кыйгырыглыг автопробег майнын 1 - 2-де шуудаан. Допчузу-биле «Мэдээлер Тыва Черде».